Vårt syfte?

Vision, mission och Statement.

Mindshift Vision

Ett samhälle där psykisk hälsa och välbefinnande ses som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling.

Mindshift Mission

MindShift bidrar till att prioritera och hitta nya vägar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Ett innovativt samskapande mellan invånare, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv.

Mindshift Statement

För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människans psykiska välbefinnande stärks.

Annars orkar vi inte bry oss om miljön, transformera samhällen, organisationer eller värna om våra medmänniskor.

Mindshift handlar om allt från hur den nya digitala världen påverkar våra hjärnor, hur vi rör oss, vad vi äter, hur vi är mot varandra, skolan, arbetsplatsen, hälsan, individen, stadsmiljöerna, till den existentiella hälsan. Mindshift verkar för en hållbar värld, ett hållbart samhälle, hållbara organisationer och hållbara människor.

Mindshift Sverige på Instagram