Mindshift Kalmar

Lokal samverkan för psykisk hälsa och välbefinnande

Vi ser psykisk hälsa och välbefinnande som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling.MindShift Kalmar har visionen att öka medvetenheten och skapa förutsättningar för ett hållbart välbefinnande för individen, organisationen, skolan och för hela regionen och samhället. 
Tillsammans med aktörer från både privata näringslivet och offentlig sektor vill vi bidra till att lyfta fram och driva på proaktivt arbete för psykisk hälsa och välbefinnande och på samhällsnivå lokalisera nya möjligheter till tvärfunktionell samverkan.MindShift Kalmar är en ideell förening vars syfte är att initiera och driva olika experiment, projekt och initiativ inom området psykisk hälsa. 

Föreningen är en lokal plattform för och ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata aktörer och vi välkomnar alla som vill bidra till vår vision.

Medlemmar och ambassadörer i MindShift Kalmar

Mindshift Sverige på Instagram