Mindshift Gotland

Lokal samverkan för psykisk hälsa

Mindshift Gotland drivs av sina medlemmar

Psykisk hälsa är inte en vårdfråga. Det är vår fråga!

MindShift är en rörelse där vi arbetar med förebyggande insatser för psykisk hälsa. Bakom rörelsen står ett nätverk av organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet. Vårt gemensamma mål är att utforma ett långsiktigt och hållbart arbete för god och jämlik psykisk hälsa på Gotland.

Psykisk ohälsa handlar nämligen inte bara den som mår dåligt. Den rör oss alla. Vi ser psykisk hälsa och välbefinnande som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling.

Mindshift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra

Kontakta Mindshift på Gotland

Mindshift Gotland har en egen hemsida med lokal information samt mer hur de arbetar med stöd, samtalsgrupper och experiment.

Mindshift Sverige på Instagram