Mindshift regionala kluster

Lokal samverkan för psykisk hälsa

Kontakta Mindshift

Kontakta oss på Mindshift om du har några frågor, vill bli medlem eller sponsra specifikt projekt eller om du önskar starta ett kluster på din ort.

Mindshift Sverige

info@mindshiftsverige.se

Östergötland

info@mindshiftostergotland.se

Kalmar

info@mindshiftkalmar.se

Gotland

info@mindshiftgotland.se

Mindshift Sverige på Instagram