Experiment

Engagera dig i Mindshift och vårt viktiga arbete med att möjliggöra hållbart välbefinnande i Sverige. För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människans psykiska välbefinnande stärks. Annars orkar vi inte bry oss om miljön, transformera samhällen, organisationer eller värna om våra medmänniskor.

Mindshift driver experiment och skapar lärande kring hållbart välbefinnande​

För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människans psykiska välbefinnande stärks. Annars har vi ingen energi kvar att bry oss om miljön, transformera samhällen, organisationer eller värna om våra medmänniskor.

 

Våra experiment genomförs dels på orter, på event, ute hos organisationer och företag men också i samverkan med andra aktörer. Vill du vara med på ett av våra experiment är du välkommen att höra av dig så hjälp vid dig till mer kunskap.

Mindshift Sverige på Instagram