Engagera dig

Engagera dig i Mindshift och vårt viktiga arbete med att möjliggöra hållbart välbefinnande i Sverige. För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människans psykiska välbefinnande stärks. Annars orkar vi inte bry oss om miljön, transformera samhällen, organisationer eller värna om våra medmänniskor.

Bli medlem i Mindshift Sverige

Välkommen till ett världsunikt nätverk! MindShifts kraft finns en unik bredd av erfarenhet och kompetens kring vad vi behöver för att få till hållbart välbefinnande. Vi bygger det tillsammans i skolan, på arbetsplatserna, i städerna och samhällena vi bygger och i en hälsosektor där hälsa får ta plats. Vi måste göra detta tillsammans – ingen kan göra allt, men alla kan göra nåt!

Din verksamhet kan bidra

Föreningar, företag och organisationer kan söka medlemskap i MindShift och delta aktivt i arbetet. Det går även att stötta våra projekt ekonomiskt.

Ge en gåva utan att vara medlem

Att stötta Mindshift arbete eller ett enstaka projekt ekonomiskt utan att vara en aktiv medlem är givetvis varmt välkommet. Föreningen är ideell och går enbart runt på medlemsavgifter, sponsring och donationer.

Medlemmar

Mindshift Sverige på Instagram