Partners 2022

Visby Stift

Ett hållbart välbefinnande är en ovärderlig byggsten för att skapa ett gott samhälle. Att arbeta för detta är en naturlig del av kyrkans diakoni. Därför vill vi engagera oss i Mindshift Gotlands arbete.