Partners 2022

The Inner Foundation

Den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna. Kostnader för att inte göra tillräckligt kommer vi som samhälle inte klara av. The Inner Foundation investerar för unga vuxnas inre hälsa och en ökad mångfald och inkludering i samhället. En av stiftelsens investeringar är 1825 – Terapicenter för unga vuxna. 1825 erbjuder kvalificerat samtalsstöd, på ungas villkor. Tillsammans tar vi ansvar för psykisk ohälsa och investerar i unga vuxnas rätt att må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv. Därför är vi med i Mindshift.