Partners 2022

Kraftsamling för psykisk hälsa

Psykisk hälsa berör alla. Kraftsamling för psykisk hälsa samlar lösningar för individen och engagerar hela samhället.

Kraftsamling för psykisk hälsa syftar till att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.