Partners 2022

Samhällskontraktet

Vår vision är ett samhälle där alla invånare når sin fulla potential genom hela livet. En grundförutsättning för att vi ska lyckas nå dit är att vi ger och skapar plats för hållbart välbefinnande. Det är först då som vi kan bidra fullt ut till att invånare upplever ökad hälsa, lever ett aktivt liv, känner sig trygga och delaktiga i samhället.