Partners 2022

Mindshift Gotland

Initiativet till MindShift Gotland togs i samband med Almedalsveckan 2019. Den tvärsektorella rörelsen är en av flera regionala sammanslutningar inom MindShift och driver sedan ett antal år tillbaka projektet Guldhjärnan. Projektet syftar till att sprida kunskap om psykisk hälsa och har som mål att utbilda 6000 gotlänningar i Första hjälpen till psykisk hälsa på svenska.