Partners 2022

Mindler

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Genom att arbeta preventivt på arbetsplatsen, den plats där de flesta människor spenderar majoriteten av sin vakna tid, kan vi uppnå hållbart välbefinnande för fler. Att be om hjälp när vi mår dåligt kan kännas svårt, att få hjälp borde därför vara enkelt och tillgängligt. Genom att låta företag ta det ansvaret och investera i sina medarbetares mentala hälsa skapar vi förutsättningar för att få fler människor att må bra. Med Mindler företagstjänst kan du minska eventuella sjukskrivningstal och skapa en mer hälsosam företagskultur på din arbetsplats.

Investera i dina medarbetares mentala hälsa – använd Mindler som företagstjänst