Partners 2022

Länsförsäkringar Östgöta

Det psykiska välbefinnandet är centralt och viktigt såväl för den enskilda individen som för samhället i sin helhet. När vi inte mår bra berörs alla delar – vi själva, arbetsgivaren, vården, skolan och olika myndigheter. Därför är det ett gemensamt ansvar att samverka för psykiskt välbefinnande överallt inom vårt samhälle! Länsförsäkringar Östgöta gör det genom att aktivt samverka med MindShift som plattform.

Tillsammans kan vi göra skillnad för att välbefinnande ska ses som den viktigaste tillgången för en hållbar värld!