Partners 2022

Länsförsäkringar Gotland

God fysisk och psykisk hälsa är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna utvecklas, både som individer och som samhällsmedborgare. Som kundägt och lokalt bolag, med stark förankring på Gotland, vill vi bidra till samhällsutvecklingen på ön och verka för en god hälsa för våra kunder, medarbetare och samhället i stort. Därför är det en självklarhet för oss att stå bakom MindShift och att ge plats för hållbart välbefinnande.

Mer information om Länsförsäkringar Gotlands arbete med MindShift Gotland och andra samhällsengagemang hittar du på tryggaregotland.se.