Partners 2022

KTH Arkitektur

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. Förändringarna har en direkt ogynnsam återverkan på offentlig och privat service, kulturutbud, arbete, transporter, bostäder.

Duvedmodellens samhällsutmaning handlar om att reformera strukturer, regelverk och normer som idag hindrar landsbygdens lokalsamhällen att utvecklas robust och socialt resilient. Duvedmodellens mål är att bygga lokalsamhällens handlingsutrymmen med ökad grad av självförsörjning, genom mobilisering för tillgänglighet, människors välbefinnande och hälsa.

Hur kan en liten by påverka sin egen utveckling och hur kan landsbygden stå modell för staden? Välkommen att ta del av Duvedmodellen!