Partners 2022

ICA Maxi Gotland

Vi vill göra mer. Vi har en ”ny” utmaning i vårt samhälle, att lyfta upp och hantera en växande psykisk ohälsa. Detta är varför MIND//SHIFT Gotland och Guldhjärnan behövs, på Gotland och i Sverige. Det är stigman som behöver brytas, kunskap behöver nå ut, och med det många som kan få hjälp och må bättre, att rädda liv. Det är ett engagemang vi är stolta över att investera tid, engagemang och pengar i. Vi är med och stöttar och verkar i rörelsen för hållbart välbefinnande på Gotland – det är vad Maximal Gemenskap handlar om.