Partners 2022

Change the game

Rörelserikedom är ett utmärkt socialt innovationsverktyg som ökar ledares förmåga att hitta nya lösningar och betrakta befintliga lösningar med nya ögon. Aktiviteter och miljöer som främjar rörelserikedom ger ökad psykisk, social, kreativ och fysisk förmåga men även ökad trygghet mellan människor och ökad tilltro till egen förmåga. Det skapar även utvecklande livsmiljöer som fler vill bidra till och vara en del av. Så hållbart välbefinnande är en viktig del av vårt arbete och därför är det naturligt och självklart för oss på Change the game att stå bakom MindShift.