Mindshift Sverige

Psykisk hälsa är inte en vårdfråga.
Det är vår gemensamma fråga!

För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människans psykiska välbefinnande stärks. Annars har vi ingen energi kvar att bry oss om miljön, transformera samhällen, organisationer eller värna om våra medmänniskor.

Mindshift handlar om allt från hur den nya digitala världen påverkar våra hjärnor, hur vi rör oss, vad vi äter, hur vi är mot varandra, skolan, arbetsplatsen, hälsan, individen, stadsmiljöerna, till den existentiella hälsan.

Mindshift verkar för en hållbar värld, ett hållbart samhälle, hållbara organisationer och
hållbara människor. 

240 %

kommer kostnaden för psykisk ohälsa ha ökat år 2030, enligt World Economic Forum och Harvard.

46 %

av alla sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa. Källa Försäkringskassan.

5 länder

OECD och EU sätter hållbart välbefinnande som övergripande mål för samhällsutveckling Källa: Wellbeing Economy.

16

av de globala hållbarhetsmålen har samband med utvecklingen av psykisk ohälsa och välbefinnande. Källa: World Happiness Report, 2020.

Medlemmar

Mindshift i Almedalen

#Tarplats för hållbart välbefinnande

Under årets Almedalsvecka tar MindShift plats i DBW:s Botaniska trädgård. Vi ger plats för hållbart välbefinnande.

Mindshift jobbar för att rusta och stärka människans utveckling för att lättare kunna navigera och hantera livets utmaningar bättre och det är allas ansvar. Det kräver att vårt hållbara välbefinnande får den plats det förtjänar: men hur skapar vi den, ska vi ta den och vem kommer ge den?

Mindshift Sverige

Vår vision är ett samhälle där psykisk hälsa och välbefinnande ses som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling.

Främjar psykisk hälsa och välbefinnande i alla delar av samhället.

Samlar och sprider framgångsrika innovationer och verktyg.

Samverkar och agerar på regional, nationell och internationell nivå.

Experimenterar och lär oss av varandra.