Tar Ger Skapar Har ni plats för hållbart välbefinnande?

Under årets Almedalsvecka tar MindShift plats i DBW:s Botaniska trädgård. Vi ger plats för hållbart välbefinnande.

Mindshift jobbar för att rusta och stärka människans utveckling för att lättare kunna navigera och hantera livets utmaningar bättre och det är allas ansvar. Det kräver att vårt hållbara välbefinnande får den plats det förtjänar: men hur skapar vi den, ska vi ta den och vem kommer ge den?

#Tarplats

Vi måste ge plats åt hållbart välbefinnande för att lyckas skapa en hållbar samhällsutveckling. Engagera dig tillsammans med Mindshift i kampanjen #Tarplats.

Program Botaniska trädgården 5 juli

Vårt hopp för framtiden: en samhällsutveckling där hållbart välbefinnande för alla människor står i fokus! Under dagen utforskar vi tillsammans hur vi kan utveckla våra livsmiljöer för att nå dit.

Varje seminarium inleds med 30 minuter inspiration från experiment kopplat till det aktuella ämnet.

Ett samhälle där hållbart välbefinnande prioriteras som den viktigaste resursen

Tisdag 5/7 kl 09:00-10:45

Samtal om hur vi skapar och stödjer ett mindshift där vi tillsammans bygger mänsklig växtkraft i våra samhällen. En växtkraft där hållbart välbefinnande utgör grunden.

Samtalare:  

 • Niklas Huss, Ordförande MindShift Sverige 
 • Kristina Bähr, Läkare, författare, Exist
 • Torbjörn Eriksson, Grundare, Work Life Group
 • Henrik Stangel, VD Länsförsäkringar Gotland
 • Maria Vejdal, Verksamhetschef, Region Sörmland
 • Rasmus Persson, Stadsdelsdirektör , Västerås Stad och Samhällskontraktet
 • Åsa Keane, C/o City
 • Linda Eskilsson, Kommunalråd, Uppsala kommun
 • Fredrik Lindencrona, MindShift Sverige
 • Linnea Rönnquist, Dark Matter Labs
 • Krim Talia, Investerare och VD
 • Annika Pärsson Sten, Grundare, The Inner Foundation
 • Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
 •  Jonas Olsson, VD, SVID
 

En skola som bygger mänskligt välbefinnande för framtiden

Tisdag 5/7 kl 12:30-14:00

Samtal och visioner om en skola som utvecklar hållbart välbefinnande hos barn och unga. En skola vi behöver för en varaktig utveckling av människors och samhällens framtid.

Samtalare:

 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, SKR
 • Kristina Bähr, Läkare, författare, Exist
 • Tom Englén, Verksamhetsledare, Change the Game
 • Rasmus Persson, Stadsdelsdirektör, Skultuna
 • Erica Mattelin, Psykolog, Rädda Barnen samt Linköpings Universitet
 • Joel Grauman, Hållbarhetschef, Länsförsäkringar Uppsala
 • Niklas Huss, Ordförande, MindShift Sverige
 • Pia McAleenan, Chef offentlig sektor och myndighetssamverkan, SVID, Förnyelselabbet
 • Henrik Westin, Leg psykolog, tf Verksamhetschef, 1825-Terapicenter för unga vuxna
 • Karin Kavmark, fd rektor, Sustain Change
 
 
 
 

Organisationer som bygger välbefinnande för människors och samhällens framgång

Tisdag 5/7 kl 13:30-15:00

Hur ser organisationer ut som bygger hållbart välbefinnande? Hur ägs, styrs och leds de? Vilka mätetal använder de? Hur är medarbetare mot varandra och mot andra organisationer i deras omvärld? Panelen samarbetar med deltagarna för att skissera den gemensamma målbilden för vårt arbetsliv, våra organisationer och våra arbetsplatser framåt.

Samtalare:

 • Stefan Nyrinder, VD, Länsförsäkringar Östgöta
 • Caroline Stiernstedt Sahlborn, Partner, The Inner Foundation, styrelsemedlem Inner Development Goals & Ekskäret
 • Kristina Bähr, Författare, chefscoach
 • Niklas Huss, Innovationscoach, projektledare, Samverket
 • Anna Ahrenfelt, Grundare, Sustain Change
 • Krim Talia, VD Mindler 
 • Torbjörn Eriksson, VD, Worklife Group
 • Julia Hedenström, Tenant & Partner

Fysiska livsmiljöer som bygger vår gemensamma framtidstro och hållbara välbefinnande

Tisdag 5/7 kl 15:00-16:30

Vad kännetecknar den natur, samhällsplanering, arkitektur, kultur, mobilitet och service som ger människor och deras livsmiljöer möjlighet att växa och utvecklas tillsammans? Eller: hur utformas miljöer som bygger vårt hållbara välbefinnande?

Samtalare:

 • Karin Willis, Hållbarhetsstrateg, Tyréns
 • Åsa Keane, C/o City
 • Peter Lindvall, Regiondirektör, Region Gotland
 • Johannes Hedlund, Strateg, Region Sörmland
 • David Neuschutz, SWECO
 • Pernilla Johansson, Stadsträdgårdsmästare Visby 
 • Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad 
 • Linn Lichtermann, Community manager, Sankt Kors/Ebbe Park
 • Linnea Rönnquist, Dark Matter Labs
 • Fredrik Lindencrona, MindShift Sverige

After Almedalen - Mingel för Psykisk hälsa

Tisdag 5/7 kl 17:00-18:00

Välkommen att mingla, lyssna och samtala kring psykisk hälsa i Botaniska Trädgården i Visby. Vi delar ut Guldhjärnepriset, nätverkar och bjuds på musik med nyskrivna låtar från evenemanget Konsert för psykisk hälsa.

Workshop för psykisk hälsa

Onsdag 6/7 kl 09:00-12:10

Välkommen till en spännande workshop där vi utifrån tisdagens seminarier samskapar kring perspektiven skola, arbetsplats och fysiska miljöer. Dagen består av flera olika programpunkter:
 
 • 09.00-09.20 Samling och inledning. Vad hände igår? Vad händer idag?
  Fem dimensioner av välbefinnande
 • 09.20-09.40 Att vara. Egenreflektion. Vad är livsmiljöer som skapar mitt välbefinnande?
 • 09.40-10.20 Att relatera och tänka. Workshop i grupper (skola, arbetsplats, fysiska miljöer). Vad är livsmiljöer som skapar andras välbefinnande idag och i framtiden enligt erfarenheter och forskning?
 • 10.20-10.40 Rörelsepaus. Change the Game tar med oss i en rörelsepaus som utgår från de inre utvecklingsmålen (Inner Development Goals)
 • 10.40-10.50 Presentationer. Tre specifika platser och deras utmaningar presenteras
 • 10.50-11.30 Att sammarbeta. Workshop i grupper (skola, arbetsplats, fysiska miljöer). Vi applicerar tankarna från tidigare moment på de specifika platserna och deras utmaningar.
 • 11.30-12.00 Att dela med sig. Vi presenterar och reflekterar mellan grupperna.
 • 12.00-12.10 Avslut

Möt våra partners

Följande partners bidrar till att göra aktiviteten i DBW:s Botaniska trädgård möjlig. Genom att klicka på respektive partners logo kan du läsa mer om hur de engagerar sig för psykisk hälsa och ett hållbart välbefinnande. Du kan även besöka oss på plats i Botaniska trädgården.

 

Mindshift i Almedalen 2019

Startskottet för MindShift gick i samband med Almedalsveckan 2019. Här kan du ta del av filmer från det första året och ännu mer material finns på Youtube. 

Så kan du bidra

Du kan också ta plats för hållbart välbefinnande. 

Kampanjbilder

Vi har skapat ett bibliotek med bilder för kampanjen och du får tillgång till dem alla här så du kan sprida dem i sociala medier. Glöm inte tagga #Tarplats och #MindshiftSverige

Swisha en gåva

Din gåva är ovärderlig för oss. Den hjälper oss att bidra och prioritera att hitta nya vägar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Swishnummer: 123-52 46 343

Bli medlem

Välkommen till ett världsunikt nätverk! MindShifts kraft finns en unik bredd av erfarenhet och kompetens kring vad vi behöver för att få till hållbart välbefinnande. Vi bygger det tillsammans i skolan, på arbetsplatserna, i städerna och samhällena vi bygger och i en hälsosektor där hälsa får ta plats. Vi måste göra detta tillsammans – ingen kan göra allt, men alla kan göra nåt!

Artiklar

Undervisning för livskraft

Jag arbetade en gång med en elev som inte längre kunde vara kvar i klassrummet. Han blev stressad och det fick konsekvenser för alla omkring honom och inte min ...

#tarplats

Under årets digitala Almedal tar MindShift PLATS FÖR HÅLLBART VÄLBEFINNADE. Mindshift jobbar för att rusta och stärka människans utveckling för att lättare kunna navigera och hantera livets utmaningar bättre och det är allas ansvar. Det kräver att vårt hållbara välbefinnande får den plats det förtjänar: men hur skapar vi den, ska vi ta den och vem kommer ge den?

Mindshift #Tarplats i Almedalen

Mindshift #Tarplats i Almedalen

 • 4-7 juli 2021

Under årets digitala Almedal tar MindShift PLATS FÖR HÅLLBART VÄLBEFINNADE. Mindshift jobbar för att rusta och stärka människans utveckling för att lättare kunna navigera och hantera livets utmaningar bättre och det är allas ansvar. Det kräver att vårt hållbara välbefinnande får den plats det förtjänar: men hur skapar vi den, ska vi ta den och vem kommer ge den?

4-7 juli 2021
11 september 2021
Mindshift #Tarplats genom debattartiklar inför valet 2022

Mindshift #Tarplats genom debattartiklar inför valet 2022

 • 11 september 2021

Mindshift offentliggör en rad debattartiklar med fokus på Svenska valet, 11 september, 2022. 

Mindshift #Tarplats i Almedalen 2022

Mindshift #Tarplats i Almedalen 2022

 • 4-7 juli 2022

Mindshift fortsätter med sin kampanj #Tarplats i Almedalen 2022.

4-7 juli 2022
11 september 2022
Mindshift #Tarplats i Riksdagsvalet 2022

Mindshift #Tarplats i Riksdagsvalet 2022

 • 11 september 2022

Vi hoppas att arbetet med kampanjen #Tarplats har fått spridning och landat hos politikerna och att beslut tas som gynnar vår mission och vision får hållbart välbefinnande.